Bếp gas 1 vùng nấu Häfele HC-G301B 533.02.853

3.990.000