Bếp từ 2 vùng nấu Hafele HC -R772D (536 – 61 – 685)

14.990.000