Bếp từ 3 vùng nấu Hafele HC I773D – 536.01.905

21.990.000