Công trình tủ bếp cốt nhựa PVC phủ Arcrylic – nhà anh Túc, Thị trấn chợ chùa – Quãng Ngãi