Giá bát đĩa nâng hạ 2 tầng Qman – VA -600B -304

7.180.000