Kệ bát đĩa di động Cariny inox KD24CI – 900

6.600.000