Bếp từ kết hợp điện Hafele HC- M772D 536.61.695

21.990.000